Diaconie

Diaconale collecte 20 maart

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse  zoekt deze kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Om te voorkomen dat kinderen op straat belanden helpt Dreamhouse hun ouders financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij zelf hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.