Deelgenoot/zending

Gebeds- en dankpunten zendingsechtpaar Oudshoorn

Joram en Daniëlle Oudshoorn wonen in Namibië. Joram werkt als theologisch docent aan de Evangelical Theological Seminary (NETS). De Fontein ondersteunt het zendingswerk van de familie Oudshoorn.

Wilt u met ons DANKEN:

  • Dank de Heer onze God. Hij is goed. Hij is ons licht en ons heil, voor wie zullen we vrezen?
  • Dank God voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) waar het eerste semester van het jaar in volle gang is.
  • Dank voor Gods voorziening in het GROW!-programma in de sloppenwijk. We hebben zoveel van Gods goedheid gezien en antwoord op gebed.
  • Dank voor een nieuw werkvisum voor de komende twee jaar!
  • Dank dat de meisjes naar school kunnen en er weer allerlei leuke (sport-)activiteiten plaatsvinden.

Wilt u met ons BIDDEN:

  • Voor de studenten en docenten van het Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS): dat studenten groeien in Christus en vrucht zullen dragen, voor de vakken die Joram geeft over zending en discipelschap, de voorbereidingen voor een NETS-zendingsreis in april en de uitbreiding van het afstandsprogramma.
  • Voor Grow!: Bid dat God het zaad dat gezaaid is doet groeien in de levens van de vrouwen die aangeraakt zijn door Hem. Bid voor bescherming voor hen en een plaats verder te groeien onder de vleugels van God.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika