Algemeen

Even voorstellen: Dirk Jan en Gerda Wessels

Dag mensen van de Fontein!

Wij zijn Dirk Jan (docent biologie en biologisch tuinder) en Gerda Wessels (zorgverlener en pastoraal werkster) en willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij hebben twee kinderen, Jason van 20 (bezig met Pabo) en Rosa-Li van 19 (bezig met zorgopleiding) en wonen in Enschede. We voelen ons, ondanks de letterlijke afstand, dichtbij jullie staan.

In Enschede hebben we veel tegenslagen gehad, zijn we geestelijk aan het zwerven gekomen, maar ook voorbereid op een tijd van (geestelijke) vernieuwing. Af en toe komen we enkelingen tegen, die opeens onze taal spreken, en dat zijn bijzondere ontmoetingen.

In coronatijd zijn we jullie kerk op het spoor gekomen door online mee te kijken met de diensten, uitkomst van een zoektocht door heel Nederland. We ontdekten, dat God door heel Nederland een spoor van vernieuwing is begonnen, dwars door kerkgrenzen heen. De Fontein sprong er voor ons uit vanwege haar charismatische karakter en de thema’s, die vaak aansluiten bij woorden en beelden die wijzelf in gebed ontvangen.

Wij kunnen goed luisteren en ons goed inleven. Maar we missen mensen om mee te bidden en samen Gods weg te zoeken. Wij borrelen vaak van de ideeën, maar die blijven nu liggen door gebrek aan draagkracht. We zoeken juist in deze dreigende tijd meer dan ooit verbinding en een gezamenlijk missie om, juist nu, Gods Licht te laten schijnen in deze donkere wereld!

Voor ons is het de vraag of wij, verbonden met jullie, in Enschede blijven of dat wij Enschede loslaten en naar Apeldoorn komen.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden om een aantal mensen, die zich herkennen in ons verhaal, te mogen ontmoeten!

Hartelijke groeten, Dirk Jan en Gerda

PS. Contactgegevens van Dirk Jan en Gerda staan in de chrch-app of zijn op te vragen via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.