Financiën

Resultaat over 2021

Op de gemeenteavond van 15 maart 2022 is het (voorlopige) overzicht van het resultaat van 2021 getoond. Nu de accountant van de PGA zijn werkzaamheden heeft afgerond, kunnen we deze ook op de website plaatsen.

Via onderstaande link, kunt u het resultaat over 2021 nog eens bekijken.

www.defonteinapeldoorn.nl/financien/

Een korte toelichting:

Het jaar 2021 is afgesloten met een verlies van € 21.378, waarvan € 5.000 wordt gefinancierd uit het legaat.

De overige € 16.378 kan verrekend worden met de reserves die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Dan blijft er nog € 17.138 aan reserves over, welke we kunnen gebruiken voor het verwachtte tekort van bijna € 40.000 voor 2022.

Helaas komen we dan nog steeds tekort. Gelukkig zijn er een aantal garantstellers die ons willen helpen om het restant te financieren. We verwachten al een aantal jaren dat de hulp van de garantstellers ingeroepen zal moeten worden, maar tot op heden is dit nog niet nodig geweest. Wat zou het mooi zijn, als we ook in 2022 ook hun hulp niet nodig hebben…

(Het bankrekeningnummer van De Fontein is: NL58 INGB 0007 8102 89 Protestantse Gemeente Apeldoorn)