Algemeen

Tweede collecte 24 april

Kerkradio Apeldoorn zorgt er iedere zondag voor dat er ’s ochtends en tweemaal in de maand ook ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. Daarnaast zijn ook alle online kerkdiensten te beluisteren via kerkradioapeldoorn.nl  Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch betrokken bij erediensten en onze gemeente. Enthousiaste vrijwilligers spannen zich iedere zondag in om kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De zendvergunning, aanschaf en onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee. Uw bijdrage wordt gevraagd zodat iedereen naar de Kerkradio Apeldoorn kan blijven luisteren. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen aan de ‘Kerkradio Apeldoorn’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Kerkradio Apeldoorn’.