Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft weer vergaderd op dinsdag 19 april. De volgende punten zijn besproken:

  • Het pionierscontract van De Fontein loopt af op 31 december 2022. Dit betekent dat we dit jaar een besluit moeten nemen hoe we als gemeente verder gaan. We krijgen de hulp van een nieuwe pioniersbegeleider, Henk Boerman van de IZB. We hopen u later meer te vertellen over hoe u als gemeentelid betrokken wordt bij dit proces.
  • Er is een gesprek geweest met de verantwoordelijken van de taakgroepen in de gemeente. Dit gesprek was zeer waardevol. We zullen vaker dit soort overleg hebben om ervoor te zorgen dat de onderlinge afstemming en communicatie goed verloopt. Vanaf juni zullen de taakgroepen zich presenteren.
  • Voor de zomer worden meerdere avonden voor nieuw ingekomenen georganiseerd. Deze avond zijn bedoeld voor leden die de afgelopen twee jaar lid zijn geworden.
  • Binnenkort zullen functioneringsgesprekken worden gevoerd met beide predikanten. Daar zullen ook gemeenteleden bij betrokken worden.
  • Er zijn plannen om een soort jaarkalender te maken vanaf het nieuwe kerkelijk seizoen om gemeenteleden meer en beter inzicht te geven in de activiteiten die er dat jaar plaats gaan vinden.
  • We hebben gesproken over het belang van de inzet van gastheren en -vrouwen die voor de zondagse dienst bij de ingang staan om welkom te heten. Ervaring heeft geleerd dat deze mensen zeer gewaardeerd worden door (nieuwe) bezoekers van de diensten van De Fontein.
  • Er zijn welkomstfolders gemaakt voor geïnteresseerde bezoekers. Ze liggen op de tafels bij de ingang. Ook liggen daar formuliertjes waarop mensen wensen m.b.t. De Fontein in kunnen vullen.
  • De 18+-jeugd gaat in het weekend van 21 mei naar Den Haag om de pioniersplek ‘Geloven in Moerwijk’ in Den Haag te bezoeken. Missionair werker is Bettelies Westerbeek. We ondersteunen als gemeente het werk van Bettelies. Bettelies hoopt dat een deel van De Fonteinband die dienst op zondag muzikaal kan begeleiden. En wellicht is het mogelijk om met een deel van de gemeente op zondag af te reizen om de pioniersplek te bezoeken. U hoort daar nog meer van.