Financiën

Actie Solidariteitskas 2022

De actie Solidariteitskas vindt de komende weken weer plaats. De Solidariteitskas wordt gebruikt om initiatieven van plaatselijke gemeenten financieel op weg te helpen. Vanuit de Solidariteitskas betaalt de PKN aanvragen waar een gemeente zelf het geld niet beschikbaar heeft. De financiële ondersteuning is altijd tijdelijk. Op deze manier bieden wij elkaar een helpende hand: Voor gemeenten – dóór gemeenten.

Uw bijdrage
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Als u een bijdrage kunt missen dan vragen wij u om een bijdrage van € 10.- Met de Protestantse Kerk Nederland is afgesproken dat de helft van het opgehaalde bedrag bestemd is voor de Solidariteitskas. Komt er te weinig binnen dan moeten we dat uit eigen middelen bijleggen. Komt er meer binnen, dan mogen we dit gebruiken voor een bestemming zoals ons pastoraat. Wij kunnen deze extra bijdrage goed gebruiken.

Betaling

De Protestantse Gemeente Apeldoorn wil graag meer via e-mail met u communiceren ook om de administratieve lasten te drukken. Vandaar dat in de maand mei alle gemeenteleden waarvan wij een mailadres hebben geregistreerd in onze ledenadministratie geen acceptgiro meer ontvangen maar een e-mail. Zoals in de mail is aangegeven, heeft het de voorkeur om de bijdrage te betalen via automatische incasso of ideal. Uiteraard kunt het bedrag onder vermelding van uw registratienummer ook zelf aan ons overmaken. In juni ontvangen alle leden waarvan we nog geen mailadres hebben en alle leden die nog niet betaald hebben, een acceptgiro om bij te kunnen dragen aan de actie solidariteitskas 2022.