Algemeen

Hoe verder met pioniersplek De Fontein?

Sinds 2014 is De Fontein een pioniersplek (een van de honderden in Nederland). De termijn om dit predikaat te dragen, verloopt op 1 januari 2023. De bedoeling is dan dat we een keuze moeten maken hoe we als gemeente verder gaan. De PKN heeft verschillende vormen van kerk-zijn (zie ook: https://protestantsekerk.nl/verdieping/welke-vormen-van-kerk-zijn-kent-de-protestantse-kerk). We zullen als geloofsgemeenschap de komende tijd met elkaar erover gaan nadenken. Onze pioniersbegeleider Henk Boerman is op 7 juni uitgenodigd voor een eerste gesprek hierover met de kerkenraadscommissie. Op 28 juni gaan we met de gemeente in gesprek. Zet de datum alvast in je agenda. Wordt vervolgd.