Algemeen

Een update rondom de Bloksco-jongerenavonden

Als De Fontein zijn we heel mooi betrokken bij de wekelijkse Bloksco-jongerenavonden in Het Kristal, op de dinsdag- en woensdagavonden van 19:00-21:30. Martijn, Margriet, Marthilde/Henk en ik draaien mee in een rooster, waarbij we samen met Zuidbroekers en Stimenz-jongerenwerkers de Bloksco-avonden begeleiden. Wij beginnen de avonden om 18.30 met het inrichten van de ruimte. De ‘jongerencoaches’ zijn er dan ook al: deels staan deze jongvolwassenen nog in de jongerenwereld, deels zijn het voorbeeldfiguren voor de jongeren die naar onze avonden komen. Zij denken en doen zoveel mogelijk met ons mee. Het zijn serieuze (bijna-)twintigers die veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en opvallend geïnteresseerd zijn in ons ‘Fonteiners’ en ons geloof. Van 18.30-19.00 bouwen we op. Rond 19.00 stromen gemiddeld zo’n twintig tieners uit de wijk onze ruimte binnen. Onze krappe ruimten zijn dan al snel gevuld met gamende, pinpongende en dartende tieners.

Iedere Fonteiner zijn of haar rol

Als Margriet (van Duijvenboden) meedraait met een Bloksco-avond hangt er direct een meidengroep om haar heen, met wie ze af en toe (gratis -:) bitterballen gaat halen bij de Family en allerlei gesprekken voert over hun leefwereld en de troubles die ze meemaken. Als Martijn (Bouwheer) meedraait zijn er goede en pittige gesprekken over maatschappij, politiek, geloof en hoe je je leven inricht als jongere. Het valt de jongerenwerkers van Stimenz op hoe Martijn met dit soort soms hilarisch-pittige discussies denkkracht bij de jongeren naar boven haalt. Als Henk (te Kulve) mee heeft gedraaid, krijg ik achteraf te horen hoe hij zo verhálen kan vertellen o.a. over Israël, dat zelfs de jongerenwerkers aan z’n lippen hangen. Prachtig om te zien hoe we als Fonteiners een rol mogen spelen. Eén van de Stimenz-jongerenwerkers vroeg mij wanneer we als Fontein samenkomen op zondag. Hij wil graag een keer langskomen, verder kennismaken met onze ‘club’ – zoals hij het noemt. Maar die zondag hè, dat is toch wel een uitslaapdag…

Schiet ons gerust even aan wanneer jij ook zo’n rol wil spelen. Heb je wel eens het gevoel dat je te weinig niet-christenen kent? Draai een paar avonden mee. Je zult zien hoe snel de jongeren, betrokken Zuidbroekers en jongerenwerkers contact met je zoeken. We hebben als Fonteiners een positieve en open reputatie. Probeer het eens. Je kan mij mailen of bellen, maar ook Martijn, Henk of Margriet vragen om je bij te praten en met je mee te denken.

Het gesprek met Gemeente en bewoners van Het Kristal

Hoe meer onze ruimten zich vullen met jongeren, hoe meer jongeren naar buiten gaan om te voetballen, te hangen of te vapen (e-sigaret roken). Dat geeft ons als begeleiders handenvol werk. Want buiten: daar ligt ook de overlast voor de bewoners van Het Kristal. Het is voor mij persoonlijk soms een pittige spagaat. We zijn als Bloksco-kernteam volop in gesprek met de Gemeente, fondsen en het seculiere jongerenwerk om een grotere ruimte te regelen die zo min mogelijk decibellen produceert richting de bewoners. Maar dat proces is tergend langzaam. Eerlijk gezegd: er is bij de beleidsmakers en belanghebbenden gewoon te weinig urgentie. Natuurlijk: ‘jongeren zijn de toekomst’. Totdat het van je vraagt om je nek uit te steken en andere belangen een lagere plek op de verlanglijst te geven. Dan haken best wat mensen af. Dus aan de ene kant help ik het Bloksco-team mee om de wethouder te ontmoeten, fondsen aan te schrijven en het gesprek met de Gemeente rondom het leegstaande restaurantgedeelte in Het Kristal aan te blijven jagen. Aan de andere kant spreek ik bewoners van het Kristal die zich zorgen of kwaad maken. Een aantal senioren van het Kristal leren mij kennen als pastor, waardoor ze er “wel wat meer” vertrouwen in hebben. Waarbij we heel fijn ondersteund worden door bewoners die ook deel zijn van De Fontein, zoals onze Maarten Reijnhout. En er zijn gelukkig een handvol gemeenteambtenaren die ons bijstaan en hard voor ons werken. Eén van hen schrijft: “Ik vind dat jullie een prachtige betekenis hebben voor de gemeenschap, mijn complimenten.”

Wat kan jij doen?

1) Hoe cliché het ook mogen klinken: bidden! Stuur onze scriba Herbert (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl) een mail zodat je deel wordt van onze besloten Gebedsgroep op de CHRCH-app en je krijgt de nodige (vertrouwelijke) informatie. Als betrokken Fonteiners hebben we in de afgelopen twee maanden Bloksco ruim twintig jongeren en volwassenen leren kennen met wie we ‘diepere’ gesprekken voeren. Bid voor hen en alle anderen.

2) Heb je ervaring of ben je geschoold in de leefwereld of (psychologische) ontwikkeling van jongeren: help ons niet alleen te luisteren naar de verhalen van de jongeren maar hen ook te helpen met een volgende stap of doorverwijzing naar professionals. Je wilt niet weten hoe snel gesprekken met jongeren gaan over geweld, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of nare situaties thuis. Zeker voor de meidengroep rondom Margriet zoeken we een tweede vrouwelijke begeleider.

3) Het Bloksco-kernteam van Zuidbroekers, jongerenwerkers en Fonteiners draait stabiel – maar er is nog veel te doen. Heb je ervaring en kennis van teambuilding en het ontwikkelen van een stabiele organisatie: help ons deze jongerenavonden duurzaam op te bouwen en verder te netwerken met ambtenaren en professionals.

4) Draai een paar Bloksco-avonden mee en laat God je de goede ontmoetingen en gesprekken geven. Daar heb je alleen een warm hart en luisterend oor voor nodig. Denk niet dat je meteen een lange rij avonden bezig bent. Doe een paar keer mee en we vinden wel iets dat past in je agenda.

Tijdpad voor de komende maanden

We gaan met het Bloksco-team nog wel het nodige beleven. Een kort overzicht:

Begin juni

De oprichting van Stichting Bloksco, zodat de jongerenavonden een meer stabiele organisatie krijgen

Woensdag 22 juni 15:00-17:00 

Een feestelijke ontmoetings-middag tussen Bloksco-jongeren en bewoners van het Kristal

Eind juni

Een belangrijke ontmoeting met de wethouder en gemeenteambtenaren

In de zomermaanden

Bloksco organiseert voor kinderen en jongeren in de wijk een graffiti en art workshop, geïnitieerd door Bloksco-jongeren zelf

Samenwerking tussen Bloksco en anderen

We zijn bezig met verschillende gesprekken om Bloksco te verbinden aan andere activiteiten in de wijk.

Er zijn gesprekken met het kinderwerk in Zuidbroek; met de wijkbeheerder in Het Kristal en het buurtzorgteam; met BOA’s en de wijkagenten.

Tezamen proberen we een netwerk op te zetten van kinder- en jongerenactiviteiten die goed worden begeleid.