Algemeen

Vakantiegeld Samen Delen – tot en met 6 juni

Met nog een paar dagen te gaan, is een bedrag ingezameld van € 126.600 euro (860 donaties). De 31 kerken in de gemeente Apeldoorn die de actie organiseren hebben samen duizenden leden. Dus we laten ons graag verrassen met een mooi eindbedrag! Vorig jaar was dat € 155.077. Inmiddels zijn er bijna 1170 aanvragen binnen (250 meer dan vorig jaar). Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijk en weten de kerken steeds beter weten te vinden als adres voor hulp.

Het Pinksterfeest vertelt dat Jezus zijn volgelingen de wereld inzendt met een missie om mensen Gods liefde te tonen. In de eerste gemeenten deelden de gelovigen hun bezit en zorgden ervoor dat niemand gebrek leed. Dat Pinksteren ons mag inspireren om te delen. Geven en aanvragen kan tot en met 6 juni. Geven kan via de QR-code of door een gift over te maken op rekeningnummer NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften gaat naar de ontvangers.

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl