Algemeen

De Fontein start interactieve avondbijeenkomsten over de geloofsbelijdenis

Geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn start op zondag 19 juni 2022 met een 12-delige serie interactieve avonden over de geloofsbelijdenis, met als thema: ‘Credo – de geloofsbelijdenis afgepeld’. Ds. Sjoerd Muller doet op 19 juni de aftrap en gaat in op ‘God, de almachtige Vader’. De avond begint om 19:00 uur in wijkcentrum Kristal (Distelvlinderlaan 200, Apeldoorn).

De geloofsbelijdenis die bekeken wordt, is die van Nicea-Constantinopel uit het jaar 325. Sjoerd Muller: “In die tijd geloofde men over God, Jezus en de kerk totaal andere dingen dan tegenwoordig. De vraag ‘waar staan we als kerk nu eigenlijk voor?’ stond tijdens de concilies in Nicea en Constantinopel op het spel: een vraag die het waard is vandaag ook te stellen.”

Volgens Sjoerd zijn geloofsbelijdenissen “geen oubollige statuten of strakke regels waar je je als gelovige maar naar te schikken hebt. Het zijn toonzettingen waarmee de kerk al eeuwenlang aangeeft waar het bij God om draait. Jezus, de Heilige Geest, vergeving en sterven: het heeft in de belijdenis (‘Credo’ in het oude latijn) altijd een plek. Het credo begint altijd met de zin ‘Ik geloof…’”

Tijdens de bijeenkomsten gaat het om de vragen: Wat geloof je? Waar sta je voor? Waar draait het om bij jou in je leven, in je geloof en in je kerk? Bij de serie horen podcasts waarin gemeenteleden van De Fontein drie zinnen in de geloofsbelijdenis onderstrepen. Wat raakt hen of wat stoot juist af? De avonden én de podcast zijn vrij beschikbaar via www.defonteinapeldoorn.nl/podcast.