Algemeen

Oprichting Stichting Bloksco

Afgelopen week hebben Martijn Bouwheer, Wilco Westrik (buurtbewoner) en ik onze handtekening gezet – en daarmee is Stichting Bloksco opgezet! Het is een volgende stap om de jongerenavonden op dinsdag- en woensdagavonden in Het Kristal beter te organiseren. Schreef ik eind mei nog in onze nieuwsbrief dat er zo’n twintig jongeren naar onze avonden komen, begin juni groeide dat onstuimig naar veertig (!) jongeren. Dat was niet alleen maar leuk: zoveel jongeren op 20 m2 maakt dat je niet meer de persoonlijke aandacht kan geven die je wilt geven. Onze avonden zijn een kleine magneet geworden, ook voor jongeren die in een half-criminele of angstige wereld zitten. We leren nu ook jongeren kennen die gewend zijn om een mes op zak te hebben of verslaafd zijn aan vapen (e-sigaret roken). Met een Stichting zijn we beter in staat om samen met de Stimenz-jongerenwerkers de uitdagingen beter aan te pakken. Recent is het aantal jongeren per avond weer afgenomen. Ergens ben ik daar blij mee, want het geeft ons de ruimte. Bijvoorbeeld om Zuidbroekers en Fonteiners uit te nodigen om een jongerenavond mee te maken en te kijken of ze actief mee willen doen.

Groeien naar een buurthuis?

Los van de jongerenavonden: het lijkt in Het Kristal stiller te worden. We horen van meerdere kanten dat er steeds minder vrijwilligers zijn om buurtactiviteiten of Kristal-activiteiten op te zetten.
De wijkbeheerder van Accres geeft aan dat er iemand of een groep mensen nodig is om Het Kristal haar buurtfunctie weer terug te geven. En dan staat het restaurantgedeelte ook nog eens leeg – al maanden. Je begrijpt: wij zien mogelijkheden! Vanaf het begin van Bloksco hebben we de wens gehad om in het restaurantgedeelte een buurthuiskamer te realiseren. Voor de jongerenavonden zou het betekenen dat er meer ruimte, vermaak en begeleidingsmogelijkheden zijn – we kunnen de jongeren dan ook een stuk beter binnen houden en daarmee de overlast beperken.
Maar vanuit de jongeren leren we ook hun ouders kennen. En actieve tieners vinden het nu al leuk om met ons activiteiten op te zetten voor ouderen en kinderen. Zouden we als netwerk van Fontein, Bloksco en Kristal een klein buurthuis kunnen starten in het restaurantgedeelte?

Gebed & Gesprek

In de komende maanden zullen we als Fontein & Bloksco in gesprek zijn met Gemeente, en andere groepen in wat we noemen het ‘Sociale Domein’, om met deze vraag aan de slag te gaan. Het is een open vraag – een zoektocht. Er zijn allerlei losse eindjes en meerdere onmogelijkheden. Twintig jaar terug hoorde ik (waarschijnlijk in een preek van een collega) de zin: ‘Als het niet onmogelijk is, doen we het als kerk niet’. Waarmee de spreker bedoelde dat we als volgelingen-van-Jezus vertrouwen op zijn kracht om het onmogelijke mogelijk te maken. ‘Alleen als het onmogelijk is, is het voor ons’ – zogezegd. Tegelijkertijd is het een proces van weer helemaal afhankelijk worden van God. Bij Bloksco doet ons hart pijn van de verhalen en gesprekken die we met jongeren hebben. In Zuidbroek doet het pijn dat er al langere tijd nauwelijks kinderactiviteiten in de buurt zijn (los van ons Fontein-kinderwerk). En in Het Kristal doet het pijn dat het stiller wordt in een buurtgebouw waarin zoveel geïnvesteerd is. Misschien horen we daarin Gods roepstem. En met ‘misschien’ bedoel ik ook echt misschien. We weten het oprecht nog niet. Maar het broeit wel.

Bid je mee? Denk je mee? Doe je mee?