Algemeen

Verslag kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft op dinsdag 14 juni vergaderd. De volgende zaken zijn besproken:

  1. Begin 2023 zal Harm Bakker, student Godsdienst en Pastoraat aan de Christelijke Hogeschool Ede stage lopen. Meer informatie zal in het najaar volgen.
  2. In onze gemeente zijn enkele jongeren gevraagd mee te doen met de Young leaders training. Deze jongeren worden getraind om leiding te geven in de gemeente. We bidden dat het traject dat ze ingaan tot zegen mag zijn voor de gemeente in het algemeen en de jongeren zelf in het bijzonder.
  3. Er zijn wat vragen gesteld over de manier waarop we na de periode rondom corona het Avondmaal bedienen. We drinken wijn/druivensap uit een beker. De kerkenraadscommissie heeft besloten om vanaf de volgende Avondmaalsviering de wijn/druivensap in cupjes te schenken.
  4. Nog voor de zomer en twee keer na de zomer zullen avonden worden georganiseerd voor nieuw ingekomen gemeenteleden. Ze zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.
  5. Eind 2023 zullen drie mensen de kerkenraadscommissie verlaten omdat hun termijn er dan op zit: Wim, Herbert en Dries. We zijn op zoek naar nieuwe gemeenteleden die in de kerkenraadscommissie zitting willen nemen. Graag horen we namen van personen die in jouw ogen geschikt zijn om kerkenraadscommissielid te worden. Meld je ook aan als je jezelf geschikt acht. Regel is dat gemeenteleden uit de PKN minimaal 1 jaar lid zijn van De Fontein. Voor gemeenteleden die uit andere kerken komen geldt dat ze minimaal 3 jaar lid moeten zijn van De Fontein. Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.
  6. Om te voorkomen dat we aan het eind van dit jaar een financieel tekort hebben, is er een groep gemeenteleden bezig om acties op te zetten. Deze acties vinden plaats na de zomer. Meer informatie daarover volgt.
  7. Er is afgesproken dat het aantal mededelingen voorafgaand aan de dienst zal worden beperkt. We beseffen dat het van belang is de gemeente mee te nemen in allerlei zaken. Om een goede verdeling te maken, zal voorzitter Wim Burggraaf de regie nemen. Hij zal ook eerste aanspreekpunt zijn als er vragen zijn m.b.t. mededelingen en afkondigingen.