Diaconie

Diaconale collecte 3 juli 2022

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Door huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen groeit hun zelfvertrouwen en stijgen de schoolprestaties. De organisatie werkt ook aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen de armoede te doorbreken. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.