Financiën

Tweede collecte 3 juli 2022

De gezamenlijke ontmoetingen na afloop van de kerkdienst onder het genot van het kopje koffie, thee of limonade helpen ons om met elkaar mee te leven. De collecte is bestemd voor de onkosten van de koffie, bekers etc. Op jaarbasis is hiervoor ongeveer € 750,- nodig.  Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen aan de ‘Wijkkas De Fontein’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Wijkkas De Fontein’.