Diaconie

Diaconale collecte 31 juli 2022

De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is in juli 2021 geadopteerd als Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale Diaconie is daarmee zowel financieel als bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in deze wijken nemen graag deel aan de verschillende activiteiten bij De Sleutel. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.