Diaconie

Tweede collecte 28 augustus 2022

De tweede collecte is bestemd voor Hospice Apeldoorn. Het hospice biedt mensen een zorgzaam begeleid levenseinde in de laatste levensfase wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. Met name bij dreigende of bestaande overbelasting van de mantelzorg, of bij het ontbreken daarvan. De zorg wordt geleverd door speciaal opgeleide vrijwilligers, onder leiding van professionele coördinatoren. Zij proberen een sfeer van rust, veiligheid, ruimte en persoonlijke aandacht te creëren voor de gast en zijn/haar naasten. Met uw bijdrage steunt u de inzet van de vele vrijwilligers bij dit belangrijke werk. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen aan de ‘Hospice Apeldoorn’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Hospice Apeldoorn’.