Diaconie

Diaconale collecte 4 september 2022

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Ook krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij deze mensen een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.