Algemeen

Uit de kerkenraadscommissievergadering

De kerkenraadscommissie heeft in september en oktober weer vergaderd. De volgende zaken die besproken zijn, willen we graag met je delen:

  • De Taakgroep Vieren heeft het conceptplan ‘Vieren’ gedeeld. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. De taakgroep zal het plan verder uitwerken, zodat het later gedeeld kan worden met de gemeente.
  • Enkele gemeenteleden zijn bezig met het vormgeven van een kerstmusical die vanuit De Fontein wordt georganiseerd voor de basisscholen in het Kristal. Ook zal er een voorstelling gehouden worden voor gemeenteleden en belangstellenden. Data volgen nog.
  • Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Apeldoorn over de betrokkenheid van De Fontein met de wijk en met de activiteiten in het wijkcentrum. Ook Bloksco (jongerencentrum in het Kristal) is erbij betrokken. We hopen op een vruchtbare samenwerking.
  • Het Fontein Zomerfeest voor kinderen uit de wijk was een groot succes. We zijn op zoek naar gemeenteleden die meehelpen om volgend jaar dit feest mogelijk te maken. Aanmelding kan via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.
  • De kerkenraadscommissie heeft gesproken over pastoraat in de gemeente. We hebben de wens uitgesproken dat alle pastorale eenheden eens in de twee jaar worden bezocht. We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden die deze pastorale bezoeken willen afleggen. Vanuit de Taakgroep Pastoraat wordt actie genomen om meer mensen te betrekken bij het pastorale team.
  • Op 8 november is er een gemeenteavond. Tijdens deze avond gaan we het hebben over de toekomst van De Fontein. Henk Boerman (Pioniersbegeleider) zal deze avond aanwezig zijn.
  • Op 19 november is er een heidag met de Taakgroep Missionair en de kerkenraadscommissie. Tijdens deze dag zal het pionierswerk van De Fontein centraal staan.
  • Er zijn jaargesprekken gevoerd met beide predikanten. Deze gesprekken werden gevoerd met enkele kerkenraadscommissie- en gemeenteleden.