Diaconie

Diaconale collecte 23 oktober 2022

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.