Diaconie

Voedselbank: houdbare melk en chocopasta

Al ruim 15 jaar verlicht de voedselbank de zorgen van mensen met een laag inkomen door hen wekelijks een voedselpakket te verstrekken. Door de sterk gestegen kosten van levensonderhoud is het aantal aanvragen de afgelopen tijd toegenomen met 30%. Hierdoor komt het maximum aantal aanvragers dat geholpen kan worden in zicht.

Ook wij van geloofsgemeenschap De Fontein vinden het belangrijk dat dit mooie werk door kan gaan en dat mensen die voor ondersteuning in aanmerking komen geholpen moeten worden. Om dat mogelijk te maken zamelen we elke maand een tweetal producten in. De één zal één keer in de maand iets meebrengen en de ander elke week. Elke bijdrage is belangrijk omdat hiermee volwaardig voedselpakketten kunnen worden samengesteld.

Voor de maand oktober hebben we beschuit en thee ingezameld en voor de maand november wordt dat houdbare melk en chocopasta.