Diaconie

Diaconale collecte 13 november 2023

De kerken in de Golfstaten hebben te maken met een grote toestroom arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filipijnen. Veel van deze mensen willen graag meer leren over de Bijbel, maar ze kunnen niet lezen. Kerk in Actie traint daarom voorgangers in de succesvolle interactieve Storytellingmethode. De Bijbelverhalen worden mondeling verteld en men gaat samen op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven waardoor de migranten nieuwe moed putten voor hun zware leven. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.