Diaconie

Diaconale collecte 27 november 2022

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Dat doen zij in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá, op de markt of op de vuilnisbelt, in een omgeving met veel geweld en drugs. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.