Diaconie

Diaconale collecte 11 december 2022

Kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra verblijven, hebben het zwaar. Door de oorlogservaringen en door de onzekerheid of zij in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks in deze centra het KunstLab. Door activiteiten als dans, theater, muziek, film en fotografie ontdekken en ontwikkelen kinderen en jongeren zo hun talenten. Dankzij steun van Kerk in Actie kunnen de jonge bewoners meedoen met de creatieve workshops van het Vakantie KunstLab, die met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden afgesloten. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.