Diaconie

Diaconale collecte 1 januari 2023

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De Diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.