vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 15 januari 2023

Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor een behoorlijk aantal huishoudens met een beperkt budget. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Protestantse Diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.