Algemeen

Voorbereiden door de wijkkringen

Beste wijkkringen,

Vorig jaar heb ik jullie namens de Taakgroep Vieren het volgende bericht gestuurd:

Wie aanwezig was tijdens de laatste gemeenteavond (in de tuin van Sjoerd) zal wellicht herinneren dat het idee is geopperd om de bijbelkringen te vragen om een dienst voor te bereiden. De Taakgroep Vieren heeft dat idee overgenomen omdat het een mooie manier is om meer gemeenteleden bij de zondagse viering te betrekken.

We gebruiken de rest van dit jaar om ervaringen op te doen. In plaats van een nabespreking heb je dan dus een keer een voorbespreking met Sjoerd of Sander (bij een predikant van buiten blijven de individuele voorbereiders dat doen).

De predikant doet een voorstel over het thema dat die zondag centraal zal staan. In de meeste gevallen zal daar vast ook wel een Bijbelgedeelte bij genoemd worden. Het is uiteraard de bedoeling dat de predikant ook aan de voorbereidingsavond meedoet. Jullie lezen het gedeelte en wisselen uit wat je daarin aanspreekt. Er is alle gelegenheid om verder op het thema voort te borduren en eventueel met aanvullende Bijbelgedeelten te komen. Daarnaast kunnen jullie suggesties voor te zingen liederen doen en word je uitgenodigd om mee te denken over eventuele creatieve verwerkingsvormen.

Het laatste woord is uiteraard aan de predikant. Als het goed is, zien jullie het een en ander uit jullie gesprek terugkomen in de viering. Er wordt niet van jullie verwacht dat jullie tijdens de viering daadwerkelijk iets doen, maar het zou wel logisch en ook mooi zijn in het kader van de betrokken gemeente als dat wel zou gebeuren. 

Inmiddels zijn de meeste kringen opnieuw ingedeeld; een goed moment om het bovenstaande nog even in herinnering te brengen. We willen graag doorgaan met het voorbereiden van de diensten met Sander. Zou je het daar tijdens jullie eerste kringavond over willen hebben en vervolgens Sander willen laten weten dat jullie kring mee wil doen? Jullie kunnen dan samen de data afstemmen.

Toevallig heeft onze (oude) wijkkring de dienst van afgelopen zondag met Sander voorbereid. Dat was een goede ervaring, hopelijk ook voor jullie. We willen nog even benadrukken dat het een meerwaarde heeft als sommige kringleden daadwerkelijk iets doen tijdens de dienst. Zo werd geopperd dat één van de leden vooraf in een gesprekje met de Ouderling van Dienst het thema van de dienst kort toelicht. Uiteraard is de Schriftlezing een voor de hand liggende mogelijkheid. En Martijn heeft een fraai voorbeeld gegeven dat het mogelijk is om het kindermoment te doen en dat aan te laten sluiten bij het thema van de dienst. Zo zijn er vast wel meer dingen te bedenken.

Waarom we het zo belangrijk vinden om met deze suggesties te komen, is dat we als gemeente hebben afgesproken dat minstens de helft van de gemeenteleden op enig moment betrokken is bij de zondagse vieringen. Zie het voorbereiden van een dienst dus als meer dan alleen voorbespreken van de preek die de predikant in gedachten heeft. We hopen juist op een actieve rol van alle gemeenteleden!

Tenslotte nog ter informatie de namen van de individuele voorbereiders. Dat zijn op dit moment: Marjoleine Engelbert, Henk den Ouden, Rianke Koote, Rita Otten, Tabhita Moes en ik. Mocht je zin hebben om je daarbij aan te sluiten, kun je me een mailtje sturen (chiel@drienamiek.nl).

Namens de Taakgroep Vieren,

Chiel Egberts