Diaconie

Diaconale collecte 5 februari 2023

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Zij worden na de opleiding begeleid bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Wie naar de universiteit wil, krijgt hulp bij de voorbereiding op de  toelatingstest. Zo worden zij economisch zelfstandig gemaakt. Door jongeren met  verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen neemt ook het onderlinge begrip toe. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.