Algemeen

Indrukken gemeenleden tijdens zaaier-dienst

In de dienst van 22 januari ging het in de preek over ‘hoe luister jij naar God?’. Naar aanleiding van Jezus’ gelijkenis over de zaaier. In de afgelopen diensten hebben Sjoerd en ik vaker jullie gevraagd om concreet te delen wat je denkt te verstaan of te begrijpen van Gods stem of leiding, nu we als De Fontein nieuwe wegen zoeken in de wijk en stad.

In de dienst van 22 januari deelde ik na de preek briefjes en pennen uit. Ik vroeg jullie om in de stilte of tijdens het zingen ‘indrukken’ op te schrijven of te tekenen: woorden, zinnen of beelden die je denkt, voor ogen ziet of aanvoelt. Zo probeerden we samen te luisteren naar de Heer Jezus.

Download hier het document met voorbeelden van wat jullie hebben geschreven of getekend in die dienst. Het zijn gedachten die jullie hadden, korte gebeden, beelden die jullie voor je zagen, ingevingen of zinnen uit liederen. Sommigen gaan direct over de toekomst van De Fontein, anderen gaan meer over wat je meemaakt wanneer je samen stil wordt voor God.

Als kerkenraadscommissie hebben we ze alvast doorgelezen. Het heeft ons echt geraakt, bemoedigd en geïnspireerd. Ze geven niet ‘de oplossing’ of ‘het antwoord’. Wel zijn ze een hele mooie weergave van hoe God met ieder van ons in gesprek is om ons als gemeenschap de weg te wijzen.

In de komende maanden zal het gezamenlijk luisteren naar God en de vragen die dat oplevert terugkeren in diensten en preken.

Sander Ris