Diaconie

Diaconale collecte 19 februari 2023

Klimaatverandering zorgt in Ethiopië voor langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken waardoor veel mensen afhankelijk raken van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren vruchtbare grond vasthouden, irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Door het gebruik van een weeralarm weten ze wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.