Algemeen

Doop en Belijdeniskring

Denk je wel eens na om je te laten dopen of belijdenis te doen? Dan wil ik je van harte uitnodigen voor de Doop- en Belijdeniskring die ik in de komende weken start. Er zijn al een aantal Fonteiners die eraan meedoen.
Denk er niet te zwaar over: het zijn gespreksavonden waarin je met elkaar nadenkt over doop en belijdenis. Ik ben de gespreksleider, dus inhoud en diepgang zullen er ook zeker zijn. De vraag is vooral hoe de gespreksgroep jou verder helpt in je zoektocht of groeiproces richting doop of belijdenis.
Ben je nog niet zeker over doop of belijdenis, dan is dit de kans om je erin te verdiepen. Ben je er wel over uit, dan is dit de kans om je voor te bereiden.
Ook wanneer je vragen hebt over kinderdoop, volwassendoop of doopvernieuwing – blijf er niet mee rondlopen maar sluit even aan, laat je informeren en ga erover in gesprek.
De avonden zijn elke drie weken op de woensdagavond 20.00-21.30 in de komende maanden. 
Wil je meedoen, laat het mij weten via een telefoontje of appje naar 06-19863293 of mail naar sanderris@defonteinapeldoorn.nl
Sander Ris.