Diaconie

Diaconale collecte 12 maart 2023

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. Zij zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt in Nederland diverse initiatieven die gericht zijn op omzien naar gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.