Financiën

Tweede collecte 12 maart 2023

Er worden al allerlei voorbereidingen getroffen voor de activiteiten rondom de paasdagen. Zoals een kinderkookcafé, een bijzondere dienst op palmpasen en een inloop-tentoonstelling in de week naar de Pasen toe. We gaan weer samen The Passion kijken, er is een avondmaalsdienst, en er zijn plannen voor een ontbijt of brunch op paasochtend. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Paasactiviteiten’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Paasactiviteiten’.