Algemeen

Samen danken en bidden

Tijdens de viering van zondag j.l. heeft collega Jan Karelse met instemming van de Kerkenraadscommissie het plan van de predikanten geïntroduceerd om als Fontein  voor de problematische wijken van de Protestantse Gemeente te gaan bidden om een oplossing en een opleving. Hiervoor zal regelmatig aandacht worden gevraagd in de vieringen, in de wijkkringen en om de veertien dagen in de weekbrieven. De bedoeling van deze brede aandacht is, dat de gebedsbeweging niet slechts door enkele gemeenteleden wordt behartigd, maar zo veel mogelijk door iedereen. Hierop mag Gods zegen worden verwacht, zoals collega Karelse aantrekkelijk illustreerde met de gebeden in de Vrije Evangelische Gemeente in Goes en de Hervormde Nieuwe Kerk in Utrecht. Zijn bijdrage, inclusief de inleiding van Sander Ris en het aansluitende lied 686 uit het NLB heeft Herbert van Daalen  beschikbaar gesteld via de https://youtu.be/sBd6gORRYSU.

Voorbeeld

Dit keer willen danken, dat we een beroep mogen doen op de Geest om wijsheid voor de wijkkerkenraden  en de Algemene Kerkenraad om inzicht  te krijgen in de oorzaak van de problemen en in de oplossing. Bovendien om de bereidheid  te luisteren naar wat de Geest hierover zegt. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Heer aan de gemeenten in Openbaring 2 en 3: ‘Wie oren heeft moet hopen naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’

Reacties en suggesties zijn welkom

Hoewel Wil en ik al veel jaren na het avondeten aan de hand van gebedsbrieven danken en bidden voor diverse christelijke organisaties, leven er in de kring van De Fontein wellicht nog meer mogelijkheden. Ze zijn welkom via mariusnoorloos@kpnplanet.nl

Op hoop van Zegen.