Diaconie

Diaconale collecte 19 maart 2023

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om een noodgedwongen verhuizing waarvoor geen geld is, ook niet voor de inrichting. Zij kunnen bij de Diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. vanuit de Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de kosten die met opslag en vervoer van goederen zijn gemoeid. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.