Diaconie

Opbrengst diaconale collecten februari

Het diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke gemeente. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In februari hebben we weer voor verschillende diaconale doelen gecollecteerd:

  • 5 februari –  € 223,70 (Kerk In Actie Pakistan)
  • 12 februari – 1e collecte € 1.643,80 (noodhulp Syrië)
  • 12 februari – 2e collecte € 423,40 (World Vision)
  • 19 febr € 473,30 (noodhulp Ethiopië)
  • 26 febr € 223,40 (diaconie; individuele hulpverlening)

Hartelijk dank voor jouw diaconale betrokkenheid. Ook op deze manier mag je meewerken aan uitbreiding van Gods Koninkrijk.