Diaconie

Diaconale collecte 26 maart 2023

Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, omdat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, waarvoor  jongeren uit India aangetrokken worden. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en een training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.