Algemeen

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden vormen een belangrijk kenmerk van het christelijk en kerkelijk leven. Niet alleen de Bijbelse geschiedenis staat er vol van, maar ook de latere kerkgeschiedenis. Omdat danken en bidden echter niet vanzelfsprekend zijn, worden we er regelmatig toe opgeroepen. Dat doet Paulus bijvoorbeeld in zijn brief aan de gemeente van Tessalonica: ‘Bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden’ (5:18). We behoeven Hem dus niet te danken vóór alles wat ons overkomt, maar het is wél goed Hem te danken, dat Hij als een goede vader of moeder bij al ons wel en wee betrokken wil zijn. Dat geldt ook voor de aansporing onophoudelijk te bidden: evenals kinderen levenslang met hun ouders mogen omgaan en overleggen, mogen kinderen van God dat evenzeer. Hoewel voortdurend danken en bidden moeilijkheden en teleurstellingen niet uitsluiten, schenken ze ook hoop, houvast en zelfs vreugde. Dat geldt eveneens voor de gebedsbeweging, die we vanuit De Fontein zijn begonnen voor de andere wijken van de Protestantse gemeente.

Nieuw voorstel

Vanwege de bijzondere liefde van God en het offer van Jezus, die zich concentreren rond Goede Vrijdag, is het terecht vooral in deze tijd van het kerkelijk jaar dankbaar te zijn voor de Verzoening, die Zij hebben gerealiseerd. De apostel Johannes schrijft zelfs, dat Jezus niet alleen verzoening brengt voor ónze zonden, maar voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2). Laten we voor dit genadige en hoopvolle perspectief aansluiten bij het refrein van het bekende lied Jezus, leven van ons leven, Jezus dood van onze dood (lied 575 NLB): ‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer’. En bovendien bidden, dat in alle kerkdiensten van de Protestantse gemeente van Apeldoorn dankbaarheid voor de Verzoening centraal zal staan. Wanneer dit gebeurt, kan er nieuw leven ontstaan!

Vervolg

Stannie Bruinink zal de contactpersonen van de wijkkringen vragen in de bijeenkomsten regelmatig aandacht aan de gebedsbeweging te besteden. Hoe meer we dat persoonlijk en samen doen, des te meer zegen er mag worden verwacht.

Marius Noorloos