Algemeen

Samen danken en bidden

Vanwege de dood van Jezus waren Zijn vrienden en vriendinnen ten einde raad, letterlijk ontredderd, want ze waren hun redder verloren. De eerste geruchten, dat Jezus na een paar dagen toch weer was gesignaleerd, vonden Zijn volgelingen volstrekt ongeloofwaardig en dus onzin! Niettemin waren de berichten over Jezus’ opstanding zó overtuigend, dat ze er toch steeds meer van overtuigd raakten. Dat was zelfs het geval, wanneer men Hem niet met eigen ogen had gezien, want Jezus zei tegen Thomas: ‘Gelukkig zij, die niet zien en toch geloven’ (Johannes 20:29).. Dat kan dus blijkbaar en dat gaat door tot vandaag toe. Daarom wordt er nog steedswereldwijd dankbaar gezongen: ‘U zij de glorie, opgestane Heer!’.

Opgewekt volhouden                

    Niettemin zal de kwaadaardige beduvelaar uit alle macht twijfel blijven zaaien. Dat doet hij door te benadrukken, dat de dood nog steeds onoverwinnelijk blijkt te zijn of door met wetenschappelijke argumenten aan te tonen, dat opstaan uit de dood onmogelijk is. Voor deze twijfel zijn ook christenen en kerken vatbaar en kunnen er zelfs aan te gronde gaan. Daarom is het nodig voor onszelf en elkaar te blijven bidden om de nodige Geestkracht om opgewekt vol te houden. Dat is wat anders dan optimistisch  blijven, want dat kan onder druk van harde feiten gemakkelijk verdwijnen en zelfs omslaan in pessimisme…

Kansen voor De Hofstad  


    Een van de Protestantse probleemwijken is geconcentreerd in de een aantal jaren geleden in Zuid gebouwde kerk De Hofstad. Het was de bedoeling, dat in dit prachtige gebouw met 400 zitplaatsen de kerkgangers van Sion, Pauluskerk en Zuiderkerk  samen verder zouden gaan. Sindsdien zijn er echter veel gemeenteleden vertrokken naar elders of verdwenen in ‘niemandsland’…  Van de resterende ongeveer 1200 leden zijn er zondags  nog ongeveer 80 kerkgangers., …En dus is de vraag, wat heeft de Geest tegen deze wijkgemeente en haar kerkenraad te zeggen? Op mijn aanbod hierover in gesprek te gaan aan de hand van De Geest wijst de weg heeft de kerkenraad onlangs positief gereageerd. Het overleg is afgesproken voor woensdagavond 12 april. Laten we dankbaar zijn voor deze mogelijkheid en bidden om een vruchtbaar vervolg.

Marius Noorloos