Diaconie

Vakantiegeld Samen delen

Een tussentijds bericht over Vakantiegeld Samen Delen: 

Er zijn (op 10 mei) al fors meer aanvragen binnen dan vorig jaar om deze tijd, inmiddels een kleine 700. Dat geeft aan dat steeds meer mensen van deze actie weten, dat veel mensen heel goed iets extra’s kunnen gebruiken en ook dat ze vertrouwen hebben in deze actie van de gezamenlijke kerken.

Gelukkig gaat het ook goed met de giften. Inmiddels is een bedrag van ruim € 28.000 ontvangen. Dit bedrag is moeilijk te vergelijken met eerdere jaren. De meeste mensen krijgen zelf pas vakantiegeld in de tweede helft van mei en nu zijn er al heel veel giften binnen. We hopen dat dat een goed teken is.