Algemeen

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden (6, 26 mei 2023)

  • Als lid van de redactie heeft Herma Wiersma de bruikbaarheid van de dank- en gebedsrubriek vergroot door die apart als bijlage toe te voegen. Hierdoor wordt printen gemakkelijker en kan de inhoud aan het eind van een maaltijd of in de stille tijd worden overgenomen. Verder besteedt Stannie Bruinink in het programma voor de wijkkringen aandacht aan de inhoud van ‘Samen danken en bidden’. Zo kan ieder gemeentelid aan de gebedsbeweging van De Fontein meedoen en die versterken. Om regelmatig te bidden zijn christenen en gemeenten van meet af aan opgeroepen. Zo worden de gemeenteleden in Efeze en dus ook wij als volgt aangespoord: ‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen (= gelovigen)' (Ef. 6:18).
    Laten we dankbaar zijn voor de zegeningen, die door regelmatig bidden zijn te ontvangen, en in ons gebed vragen, dat er nog bidders bijkomen.

 

  • Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?!

Het spreekwoord ‘Dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ betekent, dat het nooit zal gebeuren. Hoewel Pasen en Pinksteren niet op dezelfde datum vallen, kan de inhoud voor christenen wél samenvallen. Dat is mogelijk, omdat de opstanding van Jezus voor hen een overtuiging en werkelijkheid wordt door de inspirerende kracht van de Heilige Geest. De combinatie van Pasen en Pinksteren kan ons leven vernieuwen om volgelingen en medewerkers van Jezus te worden. Om voor te danken en te bidden.

 

  • Predikantsvacature in De Drie Ranken

Al tientallen jaren trekken in de wijk De Maten Gereformeerden, Hervormden en Katholieken samen op. Vanwege deze gemengde samenstelling is het extra lastig een gemeenschappelijke inhoud te vinden voor het kerkelijk leven en verantwoord om te gaan met verschillen en geschillen. Dat is met name het geval bij het vervullen van de vacature voor een predikant, zoals nu weer aan de orde is. Laten we daarom bidden om een voorganger die onder leiding van de Geest deze oecumenische geloofsgemeenschap in het spoor van het Evangelie leert te geloven, hopen en bovenal liefhebben.

  • De kerkenraad van De Hofstad gaat verder

Na een openhartige en prettige verkenning van De Geest wijst de weg heeft de kerkenraad besloten op dit spoor verder te gaan. Ik vind het aantrekkelijk samen met collega Albert Roodenburg aan dit opbouwproces leiding te geven. Wie voor het verloop van dit opbouwproces belangstelling heeft of het wil doorgeven aan anderen kan zich aanmelden via mariusnoorloos@kpnplanet.nl. Bovendien kunnen we
dankbaar zijn voor deze vrucht van de gebedsbeweging in De Fontein en bidden om een vruchtbaar vervolg.

Marius Noorloos