Deelgenoot/zending

2e Collecte: Kerk in Actie

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen
tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival
op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop! Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk
van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Bijbelcompetitie Egypte’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Bijbelcompetitie Egypte’.