Leren en ontmoeten

Pinksterdienst

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Samen gaan we zoeken naar een toespitsing wat Pinksteren voor ons vandaag kan betekenen … hoe je in de kracht van de Geest kunt leven. Voorganger: ds. Gertrudeke  van der Maas. Van harte welkom, wij zorgen voor de koffie en koek.