Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen – tot en met 2 juni

Veel mensen (in loondienst) hebben deze week een mooi bedrag aan vakantiegeld ontvangen. Mensen met een laag inkomen ontvangen in deze periode niet of nauwelijks iets extra’s. Met Vakantiegeld Samen Delen willen de kerken samen een brug bouwen tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Omdat we geloven in samen delen. Daarom nodigen we iedereen uit, die het financieel goed heeft, te delen met een plaatsgenoot die van weinig moet rondkomen. Die laatste groep nodigen we uit een aanvraag te doen en verwijzen we naar de website voor alle informatie: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Geven en aanvragen kan t/m 2 juni. Geven kan via de QR code of op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

  • De tussenstand op 23 mei:

Tot en met 23 mei is al een bedrag van ruim 54.000 euro ontvangen. En dat nog voor dat mensen daadwerkelijk vakantiegeld hebben gekregen! Het stemt ons hoopvol dat er ook dit jaar weer gul gegeven wordt. Er zijn inmiddels ongeveer 850 aanvragen ingediend. De ervaring leert dat veel aanvragen op het laatste moment worden ingediend. Ter vergelijking: vorig jaar ontvingen we het ongelooflijke bedrag van 191.000 euro en konden we ruim 1100 huishoudens een mooi bedrag geven.