Leren en ontmoeten

Gemeenteavond 6 juni

“Beste gemeenteleden, er zijn een aantal onderwerpen die momenteel wel erg vaak voorkomen op de agenda van de KC.
Het zijn onderwerpen die nu allemaal samenvallen en die belangrijk zijn voor de toekomst van De Fontein.
Het  gaat dan om
-beroepingswerk
-kerkvorm
-locatie gebouw

Deze onderwerpen willen we dan ook heel graag met jullie bespreken.
Dat willen we doen tijdens een gemeenteavond op 6 juni a.s.om 19.30 uur, op de bekende locatie aan de Ecofactorij.
We hopen dat jullie erbij kunnen zijn, dus zet het alvast in de agenda!
Hartelijke groet namens de KC