Algemeen

Gebedspunten

We bidden al een aantal maanden voor de kerken in Apeldoorn, in het bijzonder voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn en haar wijkgemeenten. Wil je meebidden, dan kan je aan de volgende dingen denken:

  • Sinds juli is het christelijk jongerencafé Lighthouse in het oude Schenkers gestart met jongerenavonden op de vrijdagen en zaterdagen. Een groep van tientallen jongeren-vrijwilligers uit allerlei kerken draaien bardienst, corvee en maken plannen voor avonden over geloof en levensvragen. Ik vind het een heel mooi begin om gelovige plekken te creëren waar jongeren samenkomen en met elkaar diepere gesprekken aangaan – en dat met kerken sámen! Wil je met ons bidden voor Lighthouse, de jongeren die het draaiende houden en de jongeren die binnenvallen.
  • Binnenkort ontmoeten voorgangers uit de stad elkaar tijdens een dinsdagmorgen om samen te aanbidden, voor elkaar te bidden en elkaar(‘s gemeenten) beter te leren kennen. Wil je mee-bidden voor eenheid en het eerlijke gesprek.
  • Een klein team van twintigers, dertigers en helpende predikanten organiseert zondagmiddag 24 september een Inspiratiefestival (Zinderzondag) waarin de bekende auteur en spreekster Tabitha van Krimpen, samen met workshops rondom onderwerpen als ‘stilte’, ‘social media’ ‘klimaatgerechtigheid’ en ‘bottom-up kerk’, een programma neerzet juist voor twintigers en dertigers. Ik vind het echt bijzonder, deze zondagmiddag, maar ook spannend: lukt het ons als kerk om twintigers-en-dertigers oprecht serieus te nemen en te vertrouwen dat God in een middag als deze aanwézig is, we als kerk ons hart ophalen en opnieuw geloof ontvlámt in ons en in hen… Het is fijn dat je meebidt.

Hartelijke groet, Sander Ris