Algemeen

Wake voor vrede

Op woensdagavond 8 november, van 18.30 – 21.00 uur, houden we een wake voor de vrede, in de Grote Kerk. Hiermee willen we uiting geven aan onze gevoelens van zorg en verdriet over de oorlog in Israël en Palestina, en op andere plaatsen wereldwijd. Maar ook willen we de kaars van hoop op vrede brandend houden. Met gebed, zang, poëzie, verhalen, stilte en het aansteken van kaarsjes. Je kunt in- en uitlopen wanneer je wilt. Deze vredeswake wordt georganiseerd door de gezamenlijke wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Apeldoorn.