Algemeen

Confessionele Kring Apeldoorn 12 december

Het gaat deze avond over Kerk en Kolonialisme. Een thema dat de tongen losmaakt en waarover veel te doen is. Een actueel thema, waar we allemaal mee van doen hebben. Spreker is op deze avond is dr. Martijn Stoutjesdijk. Hij is mede auteur van het boek “Kerk, kolonialisme en slavernij”.

Martijn Stoutjesdijk (1989) studeerde theologie/religiewetenschappen, filosofie, geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en internationale betrekkingen in Leiden en Utrecht. Na korte tijd in het onderwijs en het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, was hij van 2014 tot en met 2020 aangesteld als promovendus in het project ‘Parables and the Partings of the Ways’ (zie www.parabelproject.nl). Als promovendus deed hij onderzoek naar het gebruik van de slavernij-metafoor in vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels, maar gedurende zijn promotietraject kreeg hij ook steeds meer belangstelling voor de rol van christendom en jodendom in het Nederlands koloniaal slavernijverleden.

Over dat laatste onderwerp schreef hij in 2020 een prijswinnend essay. In het voorjaar van 2021 promoveerde hij op zijn proefschrift “Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature (zie hier)Vanaf februari 2022 zal Martijn als postdoc de PThU de komende kleine vier jaar onderzoek doen naar de theologisch-exegetische tradities/narratieven die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren dan wel te bekritiseren.

We zien ernaar uit vele leden en belangstellenden te mogen verwelkomen.