Algemeen

Samen danken en bidden nr. 20. 15 december 2023

‘Midden in de winternacht gaat de hemel open’

Nacht is het voor velen. Donker en duister is het ook als we om ons heen kijken en het wereldgebeuren via het nieuws binnen komt in onze huizen en daarmee in ons leven. Je vraagt je af: “Zal het ooit veranderen?”

Kerstfeest kun je niet losweken van goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. God zelf komt in deze wereld.
Het Woord wordt vlees. Een mens van vlees en bloed. Gods heerschappij gaat botsen met de machten en krachten van deze wereld. Er is confrontatie. Het kwaad komt aan het licht en zal uiteindelijk geen stand houden. Gods Koninkrijk gaat in en door Jezus Christus zichtbaar worden. Het mag ons gaan raken. Je voelt je er ongemakkelijk bij. Tegelijk mag het een oproep zijn om aan de slag te gaan.

Dus is er naast het samen danken, zeker veel om voor te bidden in het geloof dat de kracht van het evangelie groter is dan die van de duisternis! Daar mogen we in blijven geloven. Het is tegelijk een oproep.

Om concreet te worden:

  • We danken voor jonge mensen in onze gemeente, voor de begeleiders, de clubs. We bidden voor jongeren in de kerken in heel Apeldoorn.
  • We danken voor sporen van nieuw leven, pioniersplekken.
  • We bidden voor De Fontein, voor de zoektocht naar een nieuwe voorganger, naast onze voorganger Sander Ris.
  • …voor herleving en goede contacten als kerken en geloofsgemeenschappen.
  • …voor onze woonplaats.
  • …voor een nieuw kabinet en voor heel de regering,
  • …voor vrede in Israël, maar ook voor de mensen in Gaza bidden we.
  • …vrede in Oekraïne.
  • …voor hen die vervolgd worden om geloof of politiek

Uw Koninkrijk kome en dank, dat het is gekomen in en door Jezus Christus.

Froukje Karelse-Dijk