Algemeen

Gebedspunten voor ‘Samen Danken en Bidden’

Heb je deze nog op je koelkast hangen (of is het ‘ijskast’)?

Bid met ons mee
voor de kerken in onze stad:

*voor de toekomstplannen
die in de kerk worden gemaakt:
dat we ons laten leiden door Gods Geest.

*voor de jongere generaties:
dat de kerk hen weer leert kennen en waarderen.

*om volharding in gebed,
liefde voor elkaar en de stad:
dat we ons niet laten ontmoedigen
door tegenvallende cijfers.

Dit is ons blijvende gebed voor de kerken in Apeldoorn. Zou je het deze week willen aanvullen met deze twee gebedspunten:

*Meerdere mensen in Apeldoorn zijn serieus in hun hoofd-en-hart aan het brainstormen en bidden voor nieuwe pioniersplekken in de stad. Meestal met als doelgroep de jongere generaties: niet alleen jongeren, maar ook twintigers en dertigers. Het lijkt erop dat God mensen aan het roepen is, iets in beweging zet. Wil je met ons mee bidden dat de mensen die zich aangesproken voelen de eerste concrete stappen (kunnen) zetten?

*De werkgemeenschap van protestantse predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in Apeldoorn wil in 2024 meer eenheid met elkaar vinden en uitstralen. Wil je bidden dat wij als collega’s voorbij onze professionaliteit elkaar persoonlijk beter leren kennen en samen zoeken naar Gods stem en wegen?

Sander Ris